Tân Thạnh: Tập huấn cán bộ mặt trận cơ sở năm 2019

Đã đăng vào 21/11/2019 lúc 16:19

Trong thời gian 2 ngày, ngày 21 và 22/11/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tập huấn cán bộ mặt trận cơ sở năm 2018. Tham dự lớp huấn có trên 70 học viên, là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã, thị trấn, trưởng ban mặt trận Mặt trận các ấp, khu phố.

Tập huấn cán bộ mặt trận cơ sở năm 2019

Trong thời gian tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản về một số vấn đề lý luận, thực tiến về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyền truyền của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, thực trạng và giải pháp triển khai thực hiện công tác Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với công tác tôn giáo.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo; đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động; tiếp thu, triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đây là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận; nâng cao hơn nữa về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân./.

    Kim Nhạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn