Thủ Thừa phát động phong trào thi đua yêu nước

Đã đăng vào 16/06/2017 lúc 16:07

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 , huyện Thủ Thừa phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Huyện đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng như: thu ngân sách nhà nước đạt 82 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 207.800 tấn; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn 98%; tỷ lệ hộ có hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh 71,81%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 04 trường; giảm tỉ lệ sinh 0,15%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng dưới 9%; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức 85% .Tập trung thực hiện 03 chương trình đột phá và công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện.

Huyện Thủ Thừa đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin tuyên truyền trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt đợt phát động thi đua; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; chấn chỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các ngành. Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức – người lao động trực tiếp – nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhằm phát hiện bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến./.

Ngọc Hân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn