Tín dụng chính sách, ‘đòn bẩy’ giúp người dân thoát nghèo

Đã đăng vào 22/05/2020 lúc 16:42

Bên cạnh các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Chính Phủ và của tỉnh, tín dụng chính sách xã hội do ngân hành chính sách xã hội triển khai đã và đang làm tốt vai trò là một trong những đòn bẩy kinh tế của Nhà nước giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Long An đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách với tổng nguồn vốn đạt được là trên 3.437 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ so với năm 2015. Trong đó, đáng chú ý là vốn ngân sách địa phương ủy thác chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội tăng 7 lần và đạt 175 tỷ đồng.

         NHCSXH tổ chức giải ngân tại Phường, Xã

Hiện nay, có 16 chương trình cho vay tín dụng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 3.2020, tổng doanh số cho vay giai đoạn 2016-2020 đạt trên 4.000 tỷ đồng với gần 170.000 lượt hộ được vay vốn. Từ nguồn vốn này đã hỗ trợ tích cực giúp các hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cụ thể, đã giúp gần 24.000 hộ vươn lên thoát nghèo, trên 10.000 lượt học sinh sinh viên khó khăn được vay vốn đi học, giúp trên 7.600 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, xây dựng trên 142.000 công trình nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn và giúp 200 hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn xây dựng nhà ở. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

                                                                                                           Duy Huệ – Võ Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn