Tỉnh Long An triển khai lập dự án quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2045.

Đã đăng vào 13/08/2019 lúc 16:17

Chiều ngày 13-8-2019, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị triển khai lập dự án quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2045.

Các đại biểu đã nghe các chuyên gia Trung tâm nghiên cứu kinh tế Miền Nam thuộc Viện Chiến lược Phát triển trình bày các văn bản pháp lý về chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật quy hoạch, nghị định của Chính phủ và thông tư các bộ, ngành liên quan đến quy hoạch.

Đề án quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 sẽ giúp tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đề án sẽ được tham vấn ý kiến các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm phân tích, đánh giá các yếu tố điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội hiện tại, dự báo xu thế và kịch bản trong bối cảnh biến đổi khí hậu, có sự liên kết vùng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, nguồn vốn tài chính cho sự phát triển trong hiện tại và tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mục tiêu đề án phát triển tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục đích xây dựng và phát triển Long An trở thành tỉnh phát triển bền vững, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn; có trình độ công nghệ cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực có chất lượng; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Để đề án quy hoạch tỉnh Long An mang tính phát triển bền vững, lâu dài, đảm bảo mỹ quan, có bản sắc, trước hết rất cần phải có sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân có sự lãnh đạo và chỉ huy thống nhất. Đồng thời các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chương trình phát triển đô thị cũng phải thật đồng bộ, để vừa định hướng phát triển, vừa có căn cứ quản lý, triển khai thực hiện dự án hiệu quả nhất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Văn Cần chỉ đạo: Đây là dự án quy mô mang tính phát triển chiến lược, bền vững, lâu dài, vì vậy sau hội nghị này, các sở ngành, các địa phương phối hợp chặt chẻ triển khai các bước thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án. UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt cho công tác quy hoạch. Vốn đầu tư sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án  quy hoạch tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng giai đoạn.

Hữu Minh – Văn Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn