Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” và lễ trao tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú”.

Đã đăng vào 30/05/2019 lúc 9:53

Chiều ngày 29.5.2019, UBND tỉnh Long An hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” và lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 518 ngày 6.5.2019 về phê duyệt Chiến lượt phát triển văn hóa đến năm 2020, tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, nhiều kế hoạch hoạt động, chương trình thiết thực được xây dựng ban hành, tổ chức có hiệu quả, được quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của sự nghiệp văn hóa. Tranh thủ mọi nguồn lực và cơ sở vật chất phát triển văn hóa nghệ thuật.

Hiện tỉnh Long An có 112 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Trong đó, di tích được công nhận cấp quốc gia là 21, cấp tỉnh là 91. Toàn tỉnh có khoảng hơn 200 hoạt động lễ hội, tế lễ với quy mô và tính chất khác nhau liên quan đến tín ngưỡng dân gian, văn hóa nông nghiệp. Các hoạt động về phát triển văn học nghệ thuật, hoạt động văn hóa cơ sở phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng; điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phát triển dịch vụ văn hóa…. duy trì và phát triển. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện phát triển lĩnh vực văn hóa của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Việc bảo tồn di sản văn hóa, kinh phí phục vụ công tác trùng tu các di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Các vi phạm trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, kinh doanh địch vụ văn hóa còn diễn biến phức tạp. Hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá văn hóa, nghệ thuật tuy có phát triển nhưng chưa đồng bộ….

Phó chủ tịch UBND tỉnh- Phạm Tấn Hòa phát biểu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh hoạt động chiến lược phát triển văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong phát triển xây dựng đời sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội ở địa phương, góp phần thiết thực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an tàn xã hội.  PCT UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành, nhất là Sở Văn Hóa, thể thao và du lịch tỉnh cần khắc phục những hạn chế, khó khăn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa chiến lược phát triển văn hóa tỉnh long An đến năm 2020 đạt nhiều thắng lợi.

Dịp này, tỉnh Long An có 7 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn gữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

 Quế Quyên – Đức Cảnh

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn