Long An: Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thi đua dân vận khéo

Đã đăng vào 21/03/2017 lúc 15:23

Việc tổ chức họp dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến người dân chưa tốt, chưa tạo được sự đồng thuận cao; một số nơi quy chế chi tiêu nội bộ chưa được công khai; tổ chức đối thoại người lao động chưa đúng qui định, dẫn đến đình công, lãn công… Thời gian tới cần có giải pháp tích cực để chấn chỉnh ngay. Đó là chỉ đạo của CT.UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh Trần Văn Cần sáng nay tại hội nghị tổng kết công tác này năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

CT.UBND tỉnh Trần Văn Cần – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới, CT.UBND tỉnh -Trưởng Ban chỉ đạo Trần Văn Cần yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tuyên truyền về phát huy dân chủ ở cơ sở; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với CT 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ gây rối, mất an ninh trật tự…
Theo báo cáo, năm 2016, việc thực hiện quy chế dân chủ thuộc 3 loại hình (khối xã, phường, thị trấn; khối các cơ quan; khối các doanh nghiệp) hoạt động đúng theo qui chế, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả tích cực.

Các tập thể đạt thành tích tốt được nhận Bằng khen của CT.UBND tỉnh 

Ở khối xã, phường, thị trấn thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Ở khối các cơ quan, có 1.177 đơn vị duy trì nề nếp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; Và các doanh nghiệp có 501/818 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động đạt trên 72%, trên 60% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động.

Tại hội nghị, 2 tập thể được nhận Cờ thi đua và 12 tập thể được nhận Bằng khen của CT.UBND tỉnh vì thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016.

Hồng Xuyến – Hùng Anh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn