TP. Tân An sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ

Đã đăng vào 09/01/2018 lúc 15:07

Ngày 9/01/2018, TP. Tân An tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua một năm tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mối quan hệ giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, luôn tạo mọi điều kiện để mỗi cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và quy chế phối hợp công tác đã đề ra. Từng bước đi vào nề nếp, nâng cao tính hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu chung là phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của thành phố.

HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn quyền hạn của mình trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định. Những vấn đề quan trọng của địa phương luôn được thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND thành phố phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vai trò của 3 cơ quan ngày càng được phát huy; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào ngày càng được nâng lên, nhiều điển hình trong các cuộc vận động, các phong trào luôn được tổ chức biểu dương, khen thưởng và chỉ đạo nhân rộng kịp thời. HĐND và UBND luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện chức năng giám sát của mình và các điều kiện đảm bảo hoạt động.

Công tác phối hợp giữa 3 cơ quan ngày càng chặt chẽ, triển khai mọi nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, nhiều nội dung đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong khi thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan đảm bảo sự chỉ đạo của Thành ủy, góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động, phát huy được tính năng động sáng tạo của tập thể và cá nhân của từng cơ quan./.

KIM NGÂN – LÊ QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn