TPTA: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), giai đoạn 2018 – 2019.

Đã đăng vào 21/02/2020 lúc 10:48

Ngày 20.02.2020, Thành uỷ Tân An sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương giai đoạn 2018 – 2019.

Quang cảnh hội nghị

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương giai đoạn 2018 – 2019, Thành uỷ Tân An đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Thật sự dân chủ, chặt chẽ và nghiêm minh trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch cán bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Thành uỷ Tân An tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, xem đây là những giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thành phố đang tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đồng thời thực hiện có hiệu quả các Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên.

Phương Đài-Lê Quang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn