Triển khai đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối vận xã, phường, thị trấn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020”.

Đã đăng vào 14/04/2018 lúc 8:59

Chiều ngày 13/4/2018, Huyện ủy Đức Hòa tổ chức hội nghị triển khai đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối vận xã, phường, thị trấn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020”. Phó Bí thư Huyện ủy Đức Hòa-Nguyễn Văn Đoạn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị triển khai đề án

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của khối dân vận xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; xây dựng khối dân vận đủ mạnh để tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận; phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các thành viên trong khối, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận xã; trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các tổ chức trong hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn đối với công tác dân vận; củng cố tổ chức, cán bộ khối dân vận xã; tập trung đổi mới phương thức hoạt động của khối dân vận xã; xây dựng cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác; tăng cường sự lãnh đạo của cấp trên với cơ sở.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn sẽ khẩn trương rà soát, mức độ đạt các chỉ tiêu theo đề án; xây dựng  lộ trình kế hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu này.

Nhã Phương-Kim Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn