TX Kiến Tường: Học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết ( khoá XII) của Đảng

Đã đăng vào 18/07/2019 lúc 10:17

Ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cho các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Phó Bí thư thường trực thị uỷ Kiến Tường Nguyễn Phú Kiểm chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt Nghị quyết số 30 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” và kế hoạch số 79 ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25 ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Kế hoạch số 81 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư; Quy định số 179 ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về “Chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”. Cùng Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Chương trình số 27 ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Lớp học tập tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên địa bàn thị xã. Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy; từ đó chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.

Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn