TX Kiến Tường: Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã giai đoạn 2015-2020

Đã đăng vào 01/07/2020 lúc 11:14

                         

Ngày 30/6/2020, UBND Thị xã Kiến Tường hội nghị điển hình tiên tiến thị xã giai đoạn 2015-2020, tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2013-2020, tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Thị xã luôn có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu, góp phần đáng kể vào việc ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững an ninh-quốc phòng của địa phương. Nhân dân và cán bộ thị xã Kiến Tường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Có 01 tập thể, 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và có 01 tập thể, 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có 16 đơn vị đạt “ Cờ thi đua xuất sắc” của UNBD Tỉnh; 30 tập thể, 197 cá nhân được tặng Bằng khen, 25 lượt cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, 91 đơn vị được công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” và có 749 lượt cá nhân được UBND thị xã công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Chủ tịch UBND xã, phường trong thị xã đã thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền đối với 762 lượt tập thể, 1 ngàn 358 lượt cá nhân, với số tiền thưởng trên 1,3 tỷ đồng. 100% xã, phường trên địa bàn thị xã đã thực hiện tốt việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2013-2020, thị xã Kiến Tường đã bám sát kế hoạch của UBND Tỉnh, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt được nhiều kết quả ở các nội dung như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; hiện đại hóa nền hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới…. Công tác cải cách hành chính thị xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vào năm 2015 và năm 2016.

Toàn thị xã Kiến Tường hiện có 08 xã, phường, có 37 ấp, khu phố đã bầu cử xong chức danh Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025, không có ấp, khu phố phải bầu cử lại. Có 37 người được giới thiệu để công nhận Phó Trưởng ấp, khu phố. Nhìn chung, việc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dân chủ trong công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố được quan tâm và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Tại hội nghị điển hình tiên tiến thị xã giai đoạn 2015-2020, tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2013-2020 và tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 129 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thị xã giai đoạn 2015-2020; tặng giấy khen cho 15 tập thể và 23 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2013-2020; tặng giấy khen cho 03 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố và công nhận Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn