TX Kiến Tường: Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đã đăng vào 19/09/2018 lúc 16:10

Ngày 19/9/2018, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo thị xã Kiến Tường sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình giai đoạn 2016 – 2018.

Sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thị xã Kiến Tường đã thực hiện tốt 10 nội dung thi đua dân vận khéo, kịp thời cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các nhân tố, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập họp nhân dân xây dựng các loại hình hợp tác phát triển sản xuất, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng 19,1%/năm, thi đua làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và các chương trình, đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Nhân dân đóng góp trên 2,1 tỉ đồng phục vụ nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn.

Nhiều con đường mới xanh – sạch – đẹp nhờ công tác dân vận khéo ở các xã, phường

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường…tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,43% năm 2015 xuống còn 4,87% Trong 3 năm, thị xã đã sơ, tổng kết 92 phong trào thi đua, cuộc vận động, khen thưởng gần 5.000 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo thị xã Kiến Tường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình dân vận khéo; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, đơn vị…

Dịp này, Có 10 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 được khen thưởng./.

Tuấn Hùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn