Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ tổng kết công tác năm 2020.

Đã đăng vào 20/01/2021 lúc 17:32

Chiu 20-1-2021, Uban kim tra Tnh utng kết công tác năm 2020 và trin khai nhim vnăm 2021. Ông Nguyn Văn Được, Bí thư Tnh u, Chtch HĐND tnh dvà chỉ đạo.

Cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm 2020, U ban kim tra Tnh uthường xuyên theo dõi và chỉ đạo vic thc hin các quy chế phi hp vi các ngành liên quan trong công tác kim tra, giám sát và thi hành klut Đảng, nht là vic gii quyết đơn thư phn ánh, khiếu ni, tcáo, thi hành klut đối vi Đảng viên vi phm điu l Đảng, tham gia công tác thm định nhân strước, trong và sau Đại hộ Đảng các cp. Bên cnh công tác kim tra, giám sát thường xuyên, Uban kim tra Tnh ucòn tiến hành kim tra chuyên đề đối vi 17 tchc, cơ sở Đảng và Đảng viên lãnh đạo ti cơ quan, đơn vcp tnh, trên 500 tchc Đảng vi trên 600 Đảng viên, người đứng đầu cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vcp huyn.

Qua công tác kim tra, giám sát, Uban kim tra đã tham mưu Ban chp hành Đảng btnh klut 2 Đảng viên và 1 tchc cơ sở Đảng cp tnh, 96 Đảng viên cp huyn vi các hình thc cnh cáo, khin trách, trong đó khai tr6 Đảng viên và cách chc 3 Đảng viên.

Ông Trn Văn Dũng, Chnhim Uban kim tra Tnh ucho biết trong năm 2021, công tác kim tra, giám sát stp trung quán trit, cthhoá và trin khai thc hin các nghquyết, chth, quy định ca Đại hi Đảng các cp, trin khai công tác thm định nhân sbu cử đại biu Quc hi khoá 15 và Đại biu HĐND các cp nhim k2021-2026. Thường xuyên quan tâm xây dng, kin toàn nâng cao cht lượng công tác ca tchc, đội ngũ cán bkim tra tương xng vi chc năng, nhim v, tăng cường công tác đào to, bi dưỡng, hướng dn nghip v, giám sát thi hành klut Đảng cho cán blàm công tác kim tra, nâng cao bn lĩnh chính tr, phm cht đạo đức, năng lc công tác ca người làm công tác kim tra Đảng các cp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tnh u, Chtch HĐND tnh – Nguyn Văn Được chỉ đạo: Năm 2021 là năm đầu tiên thc hin nghquyết Đại hi tnh Đảng bLong An ln th11, nhim k2020-2025, công tác kim tra, giám sát ca Uban kim tra Tnh ucn phi tăng cường bám sát ni dung các nghquyết, chthca Tnh utrong mi hot động. Tiếp tc đổi mi, nâng cao cht lượng công tác kim tra, giám sát, kp thi cp nht chỉ đạo ca Uban kim tra Trung ương và tham mưu cho Tnh unhm bo đảm công tác kim tra, giám sát được duy trì thường xuyên, liên tc, đáp ng yêu cu thc tế, khách quan, không ngng nâng cao hiu qucông tác kim tra, giám sát, góp phn nâng cht lượng công tác xây dng Đảng trong sch, vng mnh.

                                                                                                                                           Hu Minh – Đức Cnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn