Tiến hành quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước

Đã đăng vào 08/04/2016 lúc 0:00

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 7/4, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tờ trình việc đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo Kết luận số 03 của Bộ Chính trị, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Tờ trình việc đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trương Hòa Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo Kết luận số 04 của Bộ Chính trị, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình.

Tờ trình việc đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo Kết luận số 04 của Bộ Chính trị, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Ngay sau khi nghe các Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình, kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại phiên họp chiều nay.

Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhập nội dung phiên làm việc tại các bản tin sau.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn