Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Bến Tre

Đã đăng vào 17/07/2018 lúc 8:33

Ngày 16/7, tại Bến Tre, Đoàn kiểm tra số 719 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Quang cảnh buổi công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư thành lập Đoàn kiểm tra về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thổng tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, từ ngày 9 đến ngày 16/7, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và thẩm tra, xác minh ở 4 Đảng bộ trực thuộc và 2 cơ quan tham mưu của tỉnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc triển khai, quán triệt, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn tỉnh Bến Tre được thực hiện khá bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, sát đối tượng, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành và địa phương, đơn vị mình. Trong đó, đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở các địa phương; có một số mô hình tạo nguồn và nâng cao năng lực cán bộ cho cấp cơ sở.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, kết quả bước đầu tỉnh đã xây dựng được phương án tinh giản đầu mối cơ quan hành chính cấp tỉnh được 26 đầu mối trong sở, ngành; 33 đơn vị đầu mối cấp huyện (đơn vị sự nghiệp). Đến nay, tỉnh thực hiện tinh giản biên chế được 696 người, gồm: 120 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện; 263 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 313 cán bộ, công chức cấp xã.

Dự kiến, sau khi thực hiện các đề án thì số đầu mối tinh giản được thêm 2 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 87 đơn vị phòng trong sở, ngành cấp tỉnh, 83 đơn vị trực thuộc cấp huyện. Tỉnh thực hiện tinh giản biên chế (10%) so với năm 2015 là 3.046 người, gồm 319 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện; cấp xã là 457 người và 2.270 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh Bến Tre thực hiện sắp xếp, bố trí lại các Ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành và đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện thi tuyển công chức cấp xã và bước đầu thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý ở một số sở, ngành của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động thực hiện đạt và vượt tiến độ một số nội dung theo kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị. Tỉnh mạnh dạn, sáng tạo đề xuất xây dựng một số chủ trương, đề án đặc thù xuất phát từ thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của hệ thống chính trị. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện có sự kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các cấp, các ngành, đoàn thể.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo việc lập đơn vị sự nghiệp công và giao biên chế cho các tổ chức đặc thù từ năm 2017 theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các để án triển khai thực hiện với lộ trình phù họp với phương châm “những việc đã rõ thì làm ngay, việc khó, việc chưa rõ thì thí điểm, xin chủ trương thực hiện”. Ngoài ra, tỉnh có kế hoạch sơ kết, đánh giá để nhân rộng, đẩy mạnh thực hiện các cách làm mới như tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm đến hộ gia đình; chủ trương xét tuyển lãnh đạo cấp phòng trực thuộc UBND huyện; Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã; Bí thư xã không phải là người địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung còn chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch 07 của Bộ Chính trị; bổ sung một số nội dung còn thiếu trong Chương trình số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Công Trí (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn