Rà soát các chương trình hỗ trợ Hợp tác xã

Đã đăng vào 18/02/2017 lúc 9:09

Rà soát lại các chương trình hỗ trợ hợp tác xã là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đối với việc sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, về chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát Chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014, đề xuất phương án trình Chính phủ, Quốc hội bố trí kinh phí (dòng ngân sách riêng) hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. Bộ Tài chính khẩn trương cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ hợp tác xã năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua hợp tác xã, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định chính sách bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp; các chính sách đã được quy định tại Điều 24 – Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì giữ nguyên để thực hiện, các chính sách hỗ trợ khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để bổ sung dự thảo nhưng đảm bảo tránh trùng lắp, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Về việc hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã, xóa nợ đọng khi hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất vào chương trình sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

Về tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp, để đảm bảo đúng bản chất của hợp tác xã là phục vụ thành viên là chủ yếu, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ra thị trường không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định, khẩn trương xin ý kiến thành viên Chính phủ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý I/2017.

* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã sẽ được tổ chức trực tuyến toàn quốc vào tháng 9/2017.

Trong những năm qua, cùng với doanh nghiệp nói chung, hợp tác xã là một chủ thể quan trọng của kinh tế thị trường, được coi là thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho hàng chục triệu hộ gia đình để tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, gắn kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ, chế biến.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể hiện nay tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu kém, nhỏ bé, manh mún, còn xa mới đạt mục tiêu có 15.000 hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả (cả 3 nội hàm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả), các hợp tác xã còn bộc lộ tính không đồng bộ giữa mục tiêu và nội dung hoạt động kinh tế – xã hội; trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các hợp tác xã nhìn chung còn yếu; hoạt động của các hợp tác xã còn thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức.

Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trọng điểm là hoàn thiện các yếu tố đất đai, tín dụng, vốn, thị trường. Đây là nơi hoạt động của các chủ thể: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Nghị quyết Trung ương V khóa IX, Nghị quyết Quốc hội cũng đề cập đến vấn đề phát triển hợp tác xã; hệ thống pháp luật nhà nước ta đang hoàn thiện theo Hiến pháp 2013 trong khi Luật Hợp tác xã được ban hành trước đó nên cần phải rà soát, xem xét lại theo tinh thần của Hiến pháp và các luật khác có liên quan.

Chính vì vậy mà việc sơ kết Luật Hợp tác năm 2012 xã đặt ra hiện nay rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TTXVN/Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn