TPTA, Châu Thành: Hội nghị hiệp thương lần 3

Đã đăng vào 14/04/2016 lúc 0:00

Ngày 13.4.2016, Ủy ban MTTQVN Thành phố Tân An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPTA nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN thành phố đã báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND TPTA khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã thông qua danh sách 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, giảm 05 người so với danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần 2; trong đó, tỉ lệ đại biểu nữ đạt 36.2%, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi đạt tỉ lệ 34.5%, đại biểu ngoài Đảng đạt tỉ lệ 31%, đại biểu tái cử đạt tỉ lệ 37.03%,  và 05 trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Theo đó, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TPTA khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ tán thành 100%.

Quang Huy-Lê Quang (Đài TT TPTA)

Huyện Châu Thành cũng tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo phương án nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 32 đại biểu. Thực hiện bước 4 Quy trình hiệp thương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Hội đồng  nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021,  từ ngày 20-3 đến ngày 5-4-2016, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Châu Thành và các xã-thị trấn đã tổ chức  hội nghị tại nơi cư trú của 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, 100% cử tri có mặt đều biểu quyết thống nhất về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống đại biểu và biểu quyết thống nhất danh sách 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Đến thời điểm nầy, Huyện Châu Thành thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử, bước tiếp theo là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến xã-thị trấn và Trạm Truyền thanh khóm-ấp về bầu cử. Từ nay cho đến trước, trong và sau ngày bầu cử, từ huyện đến các xã-thị trấn làm tốt công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự thật tốt để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử, công tác thống kê, lập, viết và niêm yết danh sách cử tri phải thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân dân cư, mọi người dân phải thông suốt Luật bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của  mình, đi bầu cử đủ, đúng thời gian qui định để ngày bầu cử 22/5 thật sự là ngày hội của toàn dân.

  Minh Trực (Đài TT Châu Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn