Gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đã đăng vào 29/11/2018 lúc 9:31

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết: Trong năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lần thứ hai trong năm 2018, Nhà xuất bản công bố 8 tác phẩm có giá trị thực tiễn cao. Trong số đó, nổi bật là cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-1918) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời giới thiệu. Nội dung cuốn sách phản ánh lịch sử từ khi Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập là Liên chi cơ quan Trung ương (ngày 07/11/1948), trải qua quá trình hoạt động và những đóng góp trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

Nhà xuất bản cũng giới thiệu 5 tập tiếp theo (tập 65-69) của bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập gồm 803 tài liệu, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006-2010. Thành phần tài liệu trong các tập bao gồm: các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, thông tri, thông báo, văn kiện của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cuốn sách “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Thạc sỹ Đỗ Quang Hưng. Nội dung cuốn sách phân tích, đánh giá tương đối cô đọng, toàn diện về bối cảnh, đặc điểm, nội dung, tác động, cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – nền tảng công nghệ quan trọng của thành phố thông minh; các nhóm chỉ số theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về thành phố thông minh như an ninh, an sinh, an toàn được cụ thể hóa, là cơ sở quan trọng và hữu ích khi triển khai xây dựng thành phố thông minh cũng như khi đánh giá chất lượng dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị trong phát triển bền vững. Một số mô hình xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam được tác giả nghiên cứu, áp dụng trên thực tế: thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh.

Nhằm phục vụ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội biên soạn, xuất bản bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn. Đó là: Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018 cũng giới thiệu nhiều tác phẩm có giá trị như: Cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam” của tập thể tác giả, do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Quế Anh và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Huy Cương đồng chủ biên; Cuốn sách “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế – xã hội” do Giáo sư, Tiến sỹ Lê Du Phong làm chủ biên; Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước” do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thạo và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông đồng chủ biên; cuốn sách “Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng)”.

Theo Đỗ Bình (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn