Nhạc trưởng lừng danh thế giới Daniel Gazon. (Hội Nhạc sỹ Việt Nam)