Thông báo: Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Long An thành lập và ra mắt Quỹ vắc- xin phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An nhằm tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền và vắc-xin của các tổ chức, … Đọc tiếp Thông báo: Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An