Thời tiết

Giá vàng SJC

 
(ĐVT: 1.000 VNĐ)
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 47.050 48.050
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 44.450 45.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 44.450 45.650

Tỷ giá

 
(ĐVT: VNĐ)
  Mua vào Bán ra