Thời tiết

Giá vàng SJC

 
(ĐVT: 1.000 VNĐ)
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
(ĐVT: VNĐ)
  Mua vào Bán ra
EUR 26,118.39 27,477.69
GBP 30,621.63 31,901.01
HKD 2,852.99 2,972.19
JPY 202.13 213.83
USD 22,640.00 22,870.00