Thời tiết

Giá vàng SJC

 
(ĐVT: 1.000 VNĐ)
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
(ĐVT: VNĐ)
  Mua vào Bán ra
EUR 26,775.78 28,174.59
GBP 30,993.78 32,288.33
HKD 2,895.62 3,016.57
JPY 206.04 216.80
USD 22,950.00 23,160.00