4
1
/
45
Xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2023
longform
Xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2023

Ảnh căn phải

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Vĩnh Bửu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng cao. 

Năm 2013, xã Vĩnh Bửu chính thức phát động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là tiền đề quan trọng để xã xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của xã. Chính vì thế, bắt đầu từ thời điểm thực hiện chương trình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, chung tay dựng xây từng tiêu chí cụ thể. 

Ảnh căn trái

Trong quá trình tổ chức thực hiện, xã chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, người dân đã dần hiểu được vai trò chủ thể của mình để cùng với địa phương chung sức, đồng lòng xây dựng xã ngày càng phát triển. 

Ảnh toàn cảnh

Đến nay, xã Vĩnh Bửu đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí trên 181 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, xã chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, người dân đã dần hiểu được vai trò chủ thể của mình để cùng với địa phương chung sức, đồng lòng xây dựng xã ngày càng phát triển. 

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2013 đến nay, xã Vĩnh Bửu đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí trên 181 tỷ đồng (Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 46 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, công trình xây dựng… Nhờ đó, tạo cho bộ mặt nông thôn ở xã ngày càng được khởi sắc. 

Hệ thống trường, lớp được đầu tư khang trang, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao của người dân; 4/4 ấp được công nhận ấp văn hóa. 

Ảnh căn phải

Được biết, đến thời điểm hiện tại xã Vĩnh Bửu đã đạt 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, còn 8 tiêu chí gần đạt và chưa đạt gồm các tiêu chí: Giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; lao động; tổ chức sản xuất; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2023, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Ảnh căn trái

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu - Nguyễn Văn Mến cho biết: Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2023 này xã đang tập trung duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng xã nông thôn mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, tập trung nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ảnh trong văn bản Ảnh trong văn bản

Trong quá trình tổ chức thực hiện, xã chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, người dân đã dần hiểu được vai trò chủ thể của mình để cùng với địa phương chung sức, đồng lòng xây dựng xã ngày càng phát triển. 

Ảnh trong văn bản Ảnh trong văn bản

Dẫu biết vẫn còn đó rất nhiều khó khăn ở phía trước nhưng hy vọng với những giải pháp đồng bộ cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, xã Vĩnh Bửu sẽ hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2023 này, tiếp tục đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển trong thời gian tới./.

Văn Sách – Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu