Thứ Bảy, 22/06/2024 15:48 (GMT +7)

3 tháng đầu năm, ngành Giao thông Vận tải tỉnh giải ngân hơn 23% kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:50:12 [GMT +7] A  A

Từ đầu năm đến nay, ngành Giao thông Vận tải tỉnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 443 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.800 tỷ đồng, đạt hơn 23% kế hoạch; vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì đường bộ đã giải ngân hơn 49 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch.

3 tháng đầu năm, ngành Giao thông Vận tải tỉnh giải ngân hơn 23% kế hoạch vốn đầu tư công

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tháng 4 và thời gian tới, ngành tiếp tục tập trung thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; ưu tiên giải quyết, tham mưu, phối hợp, đề xuất giải quyết các công trình, hạng mục còn vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đã được phân bổ.

Ngành cũng tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình đã ký hợp đồng tư vấn, hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện thủ tục quyết toán các công trình (gói thầu) đã hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu