Thứ Hai, 15/07/2024 00:10 (GMT +7)

Bãi bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành Công văn số 2904 ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh

Chủ nhật, 23/06/2024 | 12:58:07 [GMT +7] A  A

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đồng ý bãi bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành của Công văn số 2904 ngày 12/4/2023 về việc giải quyết hồ sơ đất đai cho nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian chờ xác định nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng đối với phần diện tích đất mà chủ đầu tư hạ tầng đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng trong quá trình sử dụng chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp, điều chỉnh hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát các quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, có ý kiến về nội dung điều chỉnh làm cơ sở xác định giá thuê đất đối với khu công nghiệp. Sở Công thương có ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp làm cơ sở xác định giá thuê đất; xác nhận hoàn thành hạ tầng, cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký biến động đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết thủ tục đất đai từ nhà đầu tư hạ tầng sang nhà đầu tư thứ cấp./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu