Thứ Hai, 17/06/2024 09:03 (GMT +7)

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7

Thứ 7, 08/06/2024 | 11:32:15 [GMT +7] A  A

Ngày 7/6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiến hành phiên họp thứ 7.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7

Phiên họp đã cho ý kiến và thống nhất thông qua: Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Dự thảo thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2023.

Đồng thời, thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 4/4 vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 7 và 7/11 vụ việc theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chi đạo Trung ương; đưa 4 vụ án, 6 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 6 vụ án.

Ngoài ra, phiên họp cũng thống nhất giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 38 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về nội dung: “Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né trành, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp"; giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đưa các nội dung mới về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, đảng viên là đối tượng thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chỉ đạo

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt sâu rộng các quy định của Bộ Chính trị và các kế hoạch, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện, cụ thể hóa thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong một số công tác, lĩnh vực, hoạt động./.

Duy Huệ - Hùng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu