Thứ Tư, 17/07/2024 21:15 (GMT +7)

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ 7, 15/06/2024 | 12:00:08 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 14/5/2024 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Trương Quốc Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Võ Hồng Thảo - Chủ tịch UBND Tp.Tân An.

Đại tá Trương Quốc Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo

Trong 6 tháng cuối năm 2024 BCH Quân sự Tp. Tân An sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện thực hiện công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2019 - 2025; tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả xây dựng đơn vị điểm về Chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2024 - 2025.

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cử cán bộ đối tượng 3 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do tình tổ chức bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao; tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh thành phố chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh các xã, phường tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đổi tượng. Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện tốt quy trình công tách tuyển sinh quân sự năm 2024 bảo đảm đạt chỉ tiêu trên giao; quy trình công tác tuyển quân năm 2025./.

Lê Quang – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu