Thứ Bảy, 22/06/2024 16:22 (GMT +7)

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:59:37 [GMT +7] A  A

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra.

UBND tỉnh Long An ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong chương trình hành động, tỉnh đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai, bao gồm: Phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội; quy hoạch xây dựng vùng huyện; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và danh mục dự án ưu tiên đầu tư.

Trong đó, tỉnh xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai Quy hoạch. Đồng thời, xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án để xây dựng các chính sách, giải pháp thu hút nguồn lực xã hội trong thực hiện Quy hoạch. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050 đưa Long An trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước và là một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu