Thứ Hai, 17/06/2024 12:00 (GMT +7)

Ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An”

Thứ 6, 22/03/2024 | 09:19:41 [GMT +7] A  A

UBND huyện Thủ Thừa có quyết định Ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An” cho cây mai vàng của huyện.

Ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An”

Quy chế gồm 3 chương, 4 phụ lục áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An”, nhằm góp phần duy trì, nâng cao danh tiếng, chất lượng và giá trị cây mai vàng ở địa phương này. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An” phải có nguồn gốc từ các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa, được xác định trong bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mai vàng Thủ Thừa - Long An”. Danh mục sản phẩm, dịch vụ gồm nhóm mai vàng (cây cảnh), mai vàng (cây giống) và nhóm mua bán cây mai vàng.

Các nguyên tắc trong hoạt động đánh giá, kiểm soát sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là đồng thuận, công khai, minh bạch, khả thi và khách quan. Nội dung kiểm soát, đánh giá gồm nguồn gốc, giống, chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận và việc sử dụng các dấu hiệu có chứa nhãn hiệu chứng nhận./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu