Thứ Bảy, 22/06/2024 17:44 (GMT +7)

Ban hành quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

Thứ 5, 08/02/2024 | 11:31:26 [GMT +7] A  A

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kỳ họp Quốc hội

Theo đó, phạm vi tổ chức thi đua là Quốc hội; khối thi đua các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh hiệu thi đua đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: “Chiến sĩ thi đua cơ quan của Quốc hội”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến”.

Danh hiệu thi đua đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: “Cờ thi đua cơ quan của Quốc hội”; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”.

Với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ quan của Quốc hội”, nghị quyết nêu rõ để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong khi đó, các hình thức khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và bằng khen.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”, trong đó quy định về tên gọi, đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương là chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được và mỗi cá nhân chỉ được tặng Kỷ niệm chương 1 lần.

Hai nghị quyết nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 5/2/2024.

Ngọc Thành/VOV.VN

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu