Thứ Bảy, 25/05/2024 02:29 (GMT +7)

Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Thạnh giao ban trực tuyến quý I năm 2024

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:44:12 [GMT +7] A  A

Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Thạnh giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2024. Chủ trì Hội nghị Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy - Lê Văn Nhãn.

Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Thạnh giao ban trực tuyến quý I năm 2024

Theo đó trong quý  I/2023, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả về chính trị và tư tưởng. Trong đó Tân Thạnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Đảng; tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, nhiệm vụ chính trị của địa phương và kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Lê Văn Nhãn đề nghị các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ: Về công tác kết nạp đảng viên, đề nghị Cấp ủy chi bộ và đảng ủy trực thuộc Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo tập trung nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu đến cuối tháng 6/2024 hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024.

 Theo dõi việc quản lý Thẻ đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; công tác Quy hoạch, thực hiện theo hướng dẫn 03-HD/BTC, ngày 26/4/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội chi bộ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thực hiện theo quy định: Tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy, độ tuổi, trình độ và cơ cấu, số lượng chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu