Thứ Sáu, 14/06/2024 18:56 (GMT +7)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Thứ 6, 29/12/2023 | 05:18:51 [GMT +7] A  A

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

 Năm 2023, tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong năm, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 trên lĩnh vực công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực. Định hướng, công tác tuyên truyền các hoạt động kỉ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết năm 2023 của cấp ủy các cấp đề ra.

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023

 Tại hội nghị, cán bộ, công chức của đơn vị đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024. Theo đó,  tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2024 tới toàn thể cán bộ, công chức./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu