Thứ Tư, 17/07/2024 03:21 (GMT +7)

Báo chí đồng hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 19/06/2024 | 10:58:39 [GMT +7] A  A

Năm 2024, Long An xác định mục tiêu tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tăng cường hội nhập, hợp tác, tăng tốc phát triển nhanh, bền vững, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Báo chí đồng hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Để đạt mục tiêu đó, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị còn có sự đóng góp tích cực của báo chí trong truyền thông các sự kiện, thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền Long An mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành  để thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và quảng bá toàn diện về kinh tế - xã hội nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm cao nhất cùng tinh thần tư duy mới và phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”, năm 2024 là năm có vai trò quyết định để Long An tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Thủy - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu