Thứ Bảy, 25/05/2024 00:10 (GMT +7)

Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:36:18 [GMT +7] A  A

Long An tự hào là “chiếc nôi” của bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Để bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể của loại hình nghệ thuật này, tỉnh đã xây dựng Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An giai đoạn I (2024 - 2026) và tầm nhìn đến năm 2030.

Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An

Theo đó, tỉnh sẽ dành kinh phí gần 10 tỷ đồng để triển khai đề án. Trong đó, tập trung khảo sát kiểm kê, nghiên cứu bổ sung, cập nhật về sự hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại 15 huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử; đồng thời, thực hành truyền dạy, sáng tác và hỗ trợ phí sinh hoạt cho câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong tỉnh và nhiều hoạt động khác như: tổ chức giao lưu; hội thi đờn ca tài tử ; Khen thưởng; Phong tặng danh hiệu Nhà nước;…

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu: 100% thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập ít nhất 1 CLB Đờn ca tài tử và nhiều Ban Đờn ca tài tử; đồng thời, mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn, quảng bá và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Thông qua đề án nhằm bảo tồn và phát triển những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Long An, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu