Thứ Ba, 16/08/2022 10:51 (GMT +7)

Bến Lức: 215 Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đạt hiệu quả

Thứ 5, 04/08/2022 | 10:52:45 [GMT +7] A  A

Huyện Bến Lức hiện có 215 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đang hoạt động hiệu quả, rộng khắp tại 100% ấp, khu phố, trực thuộc sự quản lý của 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 9.121 tổ viên.

Trên địa bàn huyện Bến Lức hiện có 15 điểm giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn

Bình quân mỗi Tổ có 42 thành viên, quản lý dư nợ 1.452 triệu đồng/tổ. Trong đó, Tổ xếp loại tốt là 212 tổ (98,6%), loại khá 3 tổ (1,4%), không có Tổ xếp loại trung bình, yếu. Quy mô và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, có tác động rất lớn đến việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa NHCSXH với người vay, góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội.

Các tổ trưởng tổ vay vốn là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội,

Mạng lưới tổ TK&VV hoạt động với mục đích tập hợp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ viên trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng…/.

Việt Hằng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu