Thứ Tư, 19/06/2024 13:56 (GMT +7)

Bến Lức chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Thứ 2, 08/01/2024 | 20:02:43 [GMT +7] A  A

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Bến Lức được đầu tư xây dựng đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân.

Huyện có 9 Trung tâm Văn hóa, Trung tâm và Học tập Cộng đồng được xây dựng đạt chuẩn và đã được đưa vào sử dụng

Qua quá trình triển khai thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp huyện và các xã, thị trấn cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân, góp phần phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, rút ngắn khoảng cách văn hóa giữa các địa phương trong huyện. Hiện nay, cấp huyện có 01 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh; 01 đội thông tin tuyên truyền lưu động, 01 thư viện, 01 nhà thi đấu đa năng.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân.

Hiện có 9 Trung tâm Văn hóa, Trung tâm và Học tập Cộng đồng (VHTT&HTCĐ) được xây dựng đạt chuẩn từ nguồn đầu tư của tỉnh, huyện và đã được đưa vào sử dụng với đầy đủ các phòng chức năng; đang xây dựng 02 Trung tâm VH - TT&HTCĐ xã Thạnh Lợi, xã Bình Đức.

Với những kết quả đã đạt được, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên con đường xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện nhà./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu