Thứ Ba, 16/08/2022 11:26 (GMT +7)

.Bến Lức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân vận và Quy chế Dân chủ

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:43:32 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 30/6/2022, Ban Dân vận Huyện ủy Bến Lức tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Dương văn Út chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn huyện. Trong tổ chức thực hiện có sự phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương; chính quyền các cấp và các cơ quan nhà nước triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện 6 tháng qua tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục và đề xuất giải pháp triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đồng chí Dương Văn Út- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Dương Văn Út - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Thái Văn Quí - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án có liên quan đến địa phương và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; rà soát các mô hình dân vận khéo để đánh giá, nhân rộng; nắm chắc tình hình và thực hiện nghiêm công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu qua kế hoạch giám sát và phản viện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; tăng cường phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định, nắm bắt kịp thời và phản ánh tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, …./.

Việt Hằng – Kim Phượng

 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu