Thứ Ba, 18/06/2024 12:03 (GMT +7)

Bến Lức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:52:53 [GMT +7] A  A

Ngày 8/4/2024 Trung tâm Chính trị huyện Bến Lức tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Dự lễ khai giảng có Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện.

Trung tâm Chính trị huyện Bến Lức tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Tham gia lớp học đợt này có 60 học viên, trong đó có 42 học viên đang công tác tại Công an huyện và Công an xã, thị trấn. Từ ngày 8/4/2024 đế ngày 31/5/2024, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc khối kiến thức lý luận cơ bản, giúp cho các học viên nâng cao về nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về tổ chức hoạt động của Đảng, bộ máy Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, hiểu sâu hơn về nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng Đảng; nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới;…Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng tư tưởng cách mạng, từ đó có tư duy và hành động sáng tạo, đúng đắn, phù hợp thực tiễn công tác.

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện đề nghị với nội dung kiến thức cập nhật rộng, nhiều vấn đề liên quan đến nhận thức về lĩnh vực khoa học xã hội, những vấn đề thuộc về bản lĩnh, ý thức chính trị của đảng viên. Mỗi học viên cần phải cố gắng thu xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để dự học đầy đủ. Đồng thời tích cực trong nghiên cứu, học hỏi, tìm đọc tài liệu... để bổ sung kiến thức. Tham gia đầy đủ các nội dung chương trình của khoá học để có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Khi trở về đơn vị công tác có thể nghiên cứu vận dụng, áp dụng nhuần nhuyễn vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Kim Phượng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu