Thứ Sáu, 14/06/2024 19:51 (GMT +7)

Bến Lức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh 2 đồ án quy hoạch

Thứ 7, 30/03/2024 | 11:13:51 [GMT +7] A  A

Chiều 29/3/2024 UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 2 đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện.

Các đại biểu nghiên cứu nội dung điều chỉnh Đồ án quy hoạch khu vực phía bắc huyện Bến Lức

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực phía bắc huyện Bến Lức. Theo đó, điều chỉnh lần này tập trung vào 2 nhóm chính gồm: các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực phía bắc huyện Bến Lức; các vị trí phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2023 và kế hoạch sử dụng đất của huyện, đồng thời nằm trong kế hoạch, quy hoạch của chính quyền địa phương.

Sẽ có 8 vị trí được điều chỉnh nhằm giải quyết những nội dung bất cập, vấn đề còn vướng mắc, hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, khai thác lợi thế giúp khu vực phía bắc của huyện phát triển, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Riêng đối với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Đô thị Bến Lức đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000 có 4 vị trí được điều chỉnh.

Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, đơn vị tư vấn đã trình bày các yêu cầu, lý do cần thiết phải thực hiện điều chỉnh và phân tích chi tiết về diện tích, mục đích điều chỉnh đối với các vị trí cụ thể để đại biểu nắm biết và cho ý kiến. Các đại biểu dự hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung điều chỉnh đối với 2 đồ án quy hoạch vào phiếu lấy ý kiến. Đây sẽ là cơ sở để Phòng kinh tế và hạ tầng huyện, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hơn các nội dung điều chỉnh quy hoạch, từ đó trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới./.

Kim Phượng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu