Thứ Hai, 27/05/2024 20:45 (GMT +7)

Bến Lức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33:05 [GMT +7] A  A

Ngày 23/4/2024 UBND huyện Bến Lức tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện.

Khen thưởng 5 tập thể có thành tích tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Qua đánh giá sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, toàn huyện đã kích hoạt trên 80.000 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 108,94% so với chỉ tiêu đề ra, góp phần tích hợp nhiều thông tin, tạo thuận lợi cho người dân đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia và tham gia giải quyết các thủ tục hành chính.

Các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế đi lại, không tiếp xúc, không giấy tờ, không dùng tiền mặt, tiết kiệm được nhiều chi phí. Công dân không cần khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế tối đa việc xác nhận các giấy tờ của người dân và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng Nhân dân, đạt những giá trị cơ bản cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Thành Nhân chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thành Nhân khẳng định đây là chủ trương xuyên suốt của Đảng và chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử.  Vì vậy trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương phải nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác này, chủ động rà soát các nhiệm vụ của Đề án 06 đảm bảo triển khai thực hiện đúng tiến độ, nhất là đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện./.

Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu