Thứ Sáu, 24/05/2024 22:51 (GMT +7)

Bến Lức tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2024

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:23:35 [GMT +7] A  A

Ngày 14/5/2024 UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác gia đình năm 2024 cho gần 250 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Công tác gia đình huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15/15 xã, thị trấn, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, công chức Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng các ấp, khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự tập huấn

Các đại biểu được ông Nguyễn Ngọc Phát - Phó Trưởng Phòng quản lý văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An triển khai các nội dung nhằm thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Long An; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Mục tiêu nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước./.

Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu