Thứ Bảy, 15/06/2024 12:37 (GMT +7)

Bến Lức triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024

Thứ 6, 05/01/2024 | 11:17:50 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 4/1/2024, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với sự tham dự đông đủ của thủ trưởng các ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Đăng Minh Xuân cùng dự.

Bến Lức triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Hội nghị dành phần lớn thời gian cho các đại biểu thảo luận nêu lên tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ những nội dung cần tập trung và sự hỗ trợ của các ban ngành liên quan để đạt mục tiêu, kế hoạch năm 2024. Đặc biệt là đối với 6 giải pháp trọng tâm, 89 nhiệm đã được đề ra và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, địa phương, đơn vị, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, đồng bộ trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chặt chẽ, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt, phải bứt phá trong quản lý điều hành bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. Qua đó, phải quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công trách nhiệm từng phần việc cụ thể, theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin, phát huy lợi thế, nội lực, ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu