Thứ Hai, 17/06/2024 10:53 (GMT +7)

Bến Lức triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 7, 01/06/2024 | 09:56:29 [GMT +7] A  A

Ngày 31/5/2024, tại hội trường Công an huyện, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, ban ngành, các đội nghiệp vụ Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Công an, Mặt trận Tổ quốc, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn nhằm triển khai thi hành và thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai chi tiết kế hoạch của UBND huyện về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn, kế hoạch của Công an huyện về thực hiện Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn toàn huyện, giao Công an huyện cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, chú ý đến các tiêu chí thành lập tổ an ninh trật tự, tiêu chí, số lượng thành viên tại các khu dân cư, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt, sẵn sàng các điều kiện, nhân lực để tiến hành ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật ở cơ sở đồng loạt trên cả nước vào ngày 1/7/2024, mà huyện Bến Lức được tỉnh Long An chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt của tỉnh./.

Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu