Thứ Ba, 25/06/2024 12:01 (GMT +7)

Bến Lức triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 5, 30/05/2024 | 11:09:45 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 29/5/2024, Huyện ủy Bến Lức tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện và trực tuyến trên trang Fangage Người Bến Lức.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại chương trình, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II đã trình bày những nội dung cốt lõi của tác phẩm như vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế.

Theo Huyện ủy Bến Lức, đợt sinh hoạt này nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Việt Hằng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu