Thứ Hai, 17/06/2024 10:31 (GMT +7)

Cần bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội trong đầu tư công

Thứ 7, 08/06/2024 | 11:44:52 [GMT +7] A  A

Ngày 7/6,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, trưởng đoàn công tác của HĐND tỉnh có buổi giám sát UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách được HĐND tỉnh giao trên 26.592 tỷ đồng. Sau gần 03 năm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn trên, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ trên 9.416 tỷ đồng, cho 144/184 dự án, đạt tỷ lệ trên 58% so với kế hoạch trung hạn. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh 03 lần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Nhìn chung, công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn, hằng năm đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định; Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định; Công tác thanh toán, kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu

Trên cơ sở các ý kiến của Đoàn giám sát và nội dung được UBND tỉnh làm rõ, giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đã chỉ rõ những bất cập trong công tác lập và quản lý đầu tư công và yêu cầu UBND tỉnh cần sớm khắc phục. Trong đó, quan tâm phân bổ vốn đầu tư phải bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội; bảo đảm đúng nguyên tắc phân bổ và gắn với tình hình thực tế phát sinh, nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng lập dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, cộng đồng để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện công trình, dự án theo đúng chủ trương được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

Huỳnh Phong – Đức Cảnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu