Thứ Tư, 19/06/2024 10:17 (GMT +7)

Cần Đước bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng học sinh

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:26:41 [GMT +7] A  A

Trung tâm Chính trị huyện Cần Đước tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 cho đối tượng học sinh. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phạm Văn Xum, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Ngô Thái Hồng Phong cùng 89 học viên đến dự.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Các học viên của lớp gồm học sinh đang học tập tại các trường THPT trên địa bàn huyện và công chức, viên chức công tác tại các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Sau 05 buổi học, 100% học viên đã hoàn thành tốt nội dung chương trình học gồm chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung cần phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho 89 học viên và trao giấy khen cho 02 học viên đã đạt thành tích học tập tốt lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024./. 

Mỹ Duyên

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu