Thứ Bảy, 15/06/2024 23:59 (GMT +7)

Cần Đước quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2024

Thứ 2, 22/01/2024 | 11:02:15 [GMT +7] A  A

Huyện ủy Cần Đước tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Thường vụ Huyện ủy, Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn đến dự.

Huyện ủy Cần Đước quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2024

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Tuấn Thanh thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch đô thị; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nghị quyết xây dựng nông thôn mới... 

 Bí thư Huyện ủy mong rằng lãnh đạo các ngành, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn nắm các nội dung chỉ tiêu từ đó xây dựng Nghị quyết Đảng ủy, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024./.

Mỹ Duyên - Ý Khang

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu