Thứ Sáu, 24/05/2024 23:24 (GMT +7)

Cần Đước sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 10/04/2024 | 16:35:23 [GMT +7] A  A

Ngày 10/4/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cần Đước tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Từ năm 2021 đến nay, các CĐCS trong huyện luôn năng động, sáng tạo những cách làm hay, mô hình mới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong 03 năm qua, các CĐCS đã thực hiện 481 mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. LĐLĐ huyện kịp thời hỗ trợ công nhân lao động tại các khu nhà trọ và doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch, công nhân lao động thuộc các trường hợp F0, F1 và tử vong... với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng.

LĐLĐ huyện trao giấy khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Mỹ Duyên - Hồng Phong

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu