Thứ Sáu, 19/08/2022 08:48 (GMT +7)

Cần Đước tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:42:59 [GMT +7] A  A

Năm 2022, Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo pháp lệnh là 430 tỉ đồng ( kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện giao là 482tỉ đồng) tính đến 26/ 6/ 2022 toàn huyện đã thu ngân sách Nhà nước là 334 tỉ đồng ( đạt trên 77% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 61,38 % chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân huyện giao ).

Ông Đào Hữu Tấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động đợt cao điểm thu ngân sách ngay từ đầu năm 2022, tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đề ra .Tuy nhiên, còn 1 số địa phương có mức thu thấp, đó là xã Tân Lân, xã Long Hòa, xã Tân Chánh và thị trấn Cần Đước chỉ đạt trên 50% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã báo cáo những khó khăn, thuận lợi, những nguyên nhân chưa hoàn thành chỉ tiêu thu thuế do tình hình kinh tế vừa phục hồi sau đại dịch, đời sống Nhân dân,hộ kinh doanh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặc chẽ, trong việc xác lập hồ sơ, đối tượng nộp thuế, khai thác nguồn thu ....

Ông Đào Hữu Tấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện cần có phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện tốt việc khai thác các nguồn thu,tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo nguồn chi hoạt động của địa phương năm 2022./.

Kim Khánh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu