Thứ Sáu, 24/05/2024 04:27 (GMT +7)

Cần Đước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình

Thứ 4, 10/04/2024 | 12:00:48 [GMT +7] A  A

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình năm 2024 do Trung tâm văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Đước phối hợp cùng Trung tâm chính trị huyện tổ chức torng 2 ngày 8 - 9/4/2024 70 Học viên là cán bộ các ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ các xã, thị trấn, các bạn trẻ yêu thích công việc của người dẫn chương trình tham gia tập huấn.

Cán bộ các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Cần Đước tham dự lớp tập huấn dẫn chương trình năm 2024

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của người dẫn chương trình, công tác chuẩn bị của người dẫn chương trình,công tác phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung, bố trí sân lễ, những yêu cầu, kỹ năng cần thiết của người dẫn chương trình, kỹ năng viết lời dẫn chương trình và xử lí tình huống, sự cố thường gặp khi dẫn chương trình … học viên thực hiện việc xây dựng kịch bản, viết lời dẫn và thực hành dẫn chương trình các sự kiện, lễ hội, chương trình giao lưu khách mời theo yêu cầu của ban tổ chức. Nhìn chung học viên đã nắm chắc kiến thức, xử lí tốt tình huống và thực hiện tốt nội dung thực hành theo cầu ban tổ chức lớp đề ra.

Học viên thực hành dẫn chương trình

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình tổ chức, dẫn chương trình các sự kiện tại đơn vị, các xã thị trấn, thống qua lớp tập huấn, Trung tâm văn hoá thông tin và truyền thanh huyện sẽ phát hiện tiếp tục bồi dưỡng lực lượng dẫn chương trình các sự kiện văn hoá, lễ hội trên địa bàn huyện./.

Kim Khánh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu