Thứ Bảy, 15/06/2024 23:17 (GMT +7)

Cần Đước tổ chức lớp nhận thức về Đảng khoá 2/2024

Thứ 3, 02/04/2024 | 12:25:40 [GMT +7] A  A

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 2/2024 do Trung tâm chính trị huyện Cần Đước tổ chức có 87 học viên là cán bộ, giáo viên và các em học sinh các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện tham dự - trong đó có 42 học sinh lớp 12 các Trường trung học phổ thông là những đoàn viên ưu tú có phẩm chất đạo đức và học lực tốt tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường và địa phương, được Đoàn thanh niên nhà trường giới thiệu tham dự lớp nhằm chẩun bị nguồn phát triển Đảng viên mới tại các trường.

Học sinh là đoàn viên ưu tú các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cần Đước tham dự lớp nhận thức về Đảng

Tham dự lớp, học viên được nghiên cứu học tập các bài chính trị theo quy định như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội,  Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,  Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam …. Ngoài ra, học viên được thông tin các vấn đề về thời sự chính trị của địa phương, tìm hiểu thực tế di tích lịch sử văn hoá.

Việc mở lớp nhận thức về Đảng nội dung quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về phát triển Đảng viên trẻ là học sinh trong các trường phổ thông, góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Kim Khánh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu